Close

Colleges

A.V.S. Junior College, Madhavaram

Main Road, Madhavaram

Email : avs[dot]madhavaram[at]gmail[dot]com
Phone : 9441147853
Pincode: 516269

D.A.W. Junior College Proddatur

Proddatur Town

Email : daw[dot]proddatur[at]gmail[dot]com
Phone : 9490273842
Pincode: 516360

DAW Degree College, Proddatur

DAW Degree College, Proddatur, YSR District

Email : dawcollege[at]rediffmail[dot]com
Phone : 9949283205
Pincode: 516360

Dr P.K. & C.M. J C, KADAPA

Mandibazar, Kadapa

Email : dr[dot]pkcm[dot]kadapa[at]gmail[dot]com
Phone : 9502072599
Pincode: 516001

Government College for Men, [A], KADAPA

Government College for Men, [A], KADAPA

Email : kadapa[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 9440642400
Pincode: 516001

Government Degree College, Jammalamadugu

Government Degree College, JAMMALAMADUGU

Email : jammalmadugugdc[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 9491222458
Pincode: 516434

Government Degree College, Mydukur

Government Degree College, MYDUKUR, YSR District

Email : mydukur[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 8985202318
Pincode: 516172

Government Degree College, Pendlimarri

Government Degree College, Pendlimarri, YSR District

Email : mydukur[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 8985202318
Pincode: 516261

Government Degree College, Porumamilla

Government Degree College, PORUMAMILLA, YSR District

Email : porumamilla[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 9440871221
Pincode: 516193

Government Degree College, Railway Kodur

Government Degree College, RAILWAY KODUR, YSR District

Email : koduru[dot]jkc[at]gmail[dot]com
Phone : 7702016550
Pincode: 516101