ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.88, తేది: 15.12.2021– కొమ్మద్ది గ్రామం వీరపునాయునిమండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా  వీరపునాయుని పల్లి  మండలం, కొమ్మద్ది గ్రామములో ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-II క్రింద ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా గాలేరు నగిరి ప్రాజెక్టు లో రోడ్డు నిర్మాణము కొరకు తీసుకోబడిన మునక భూములు తరువాత ఉపయోగంలో లేని మిగులు భూములు తీసుకొనుటకు సమకూర్చు నిమిత్తం 2.41 ఎకరముల పట్టా భూములు కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని     సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికీ ఇందు మూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

15/12/2021 31/12/2027 చూడు (680 KB)
గెజిట్ నెం.102, తేది: 10.12.2021 – బలపనగూడురు (రీచ్-1) గ్రామం , పెద్దముడియం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని బలపనగూడురు (రీచ్-1) గ్రామమునందు ఎ.  131.36  సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తుల అభ్యంతరములను విచారించి మరియు రిక్వరింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

10/12/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.90, తేది: 26.11.2021– బలపనగూడురు రీచ్-4 గ్రామం పెద్దముడియంమండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం, బలపనగూడురు (రీచ్-4) గ్రామములో ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం 126.61  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికీ ఇందు మూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

26/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.89, తేది: 28.11.2021– బలపనగూడురు రీచ్-3 గ్రామం పెద్దముడియంమండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం, బలపనగూడురు (రీచ్ -3) గ్రామములో ప్రజా  ప్రయోజనమునకై  అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం 148.75  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికీ ఇందు మూలముగా  ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

28/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.87, తేది: 01.11.2021– బలపనగూడురు రీచ్-2 గ్రామం పెద్దముడియంమండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం, బలపనగూడురు రీచ్-2 గ్రామములో ప్రజా  ప్రయోజనమునకై  అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం 187.60  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికీ ఇందు మూలముగా  ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

01/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.85, తేది: 01.11.2021– తాళ్ళ ప్రొద్దుటూరు గ్రామం కొండాపురం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా కొండాపురం మండలములోని తాళ్ళ ప్రొద్దుటూరు గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా గండికోట ప్రాజెక్ట్ క్రింద మునక (+212 కంటూర్) కొరకు 9.30  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్యము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము కత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా  ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

01/11/2021 31/12/2027 చూడు (848 KB)
గెజిట్ నెం.86, తేది: 01.11.2021 – ఉప్పలూరు (రీచ్-7) గ్రామం , పెద్దముడియం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని ఉప్పలూరు గ్రామము నందు ఎ. 77.79 సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

01/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.84, తేది: 01.11.2021 – ఉప్పలూరు (రీచ్-6) గ్రామం , పెద్దముడియం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని ఉప్పలూరు గ్రామము నందు ఎ. 93.12 సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

01/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.83, తేది: 01.11.2021 – తిమ్మాపురం మరియు చిన్నపల్లి గ్రామం , కొండాపురం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా, కొండాపురం మండలములోని తిమ్మాపురం గ్రామము మరియు పొట్టిపాడు మజరా గ్రామము చిన్నపల్లి నందు ఎ.4.79 సెంట్ల  భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా తిమ్మాపురం ట్యాంక్ క్రింద మునక కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు  రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, జి. యన్. యస్. యస్. డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

01/11/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.82, తేది: 25.10.2021 – రేగడిపల్లె గ్రామం , కొండాపురం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా, కొండాపురం మండలం, రేగడిపల్లె గ్రామము నందు ఎ. 7.50 సెంట్ల  భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా గండికోట ప్రాజెక్ట్ క్రింద మునక (+212 కంటూర్) కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు  రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, జి. యన్. యస్. యస్. డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

25/10/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు