ముగించు

G.O. Rt.No.111 తేదీ 03.04.2022 ప్రకారం జిల్లా కార్యాలయాల చిరునామాల ప్రచురణ

క్ర.సం కార్యాలయం పేరు మరియు చిరునామా ప్రధాన కార్యాలయం
1. Spl. కమీషనర్ ఆఫ్ లేబర్, పాత రిమ్స్ రోడ్, కడప కడప
2. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్, పాత కలెక్టరేట్ కాంపౌండ్, సెవెన్ రోడ్ దగ్గర, కడప, వైఎస్ఆర్ జిల్లా కడప
3. బాయిలర్స్ డైరెక్టర్, ఇన్స్పెక్టర్ బాయిలర్స్ కార్యాలయం, తిరుపతి సర్కిల్, తిరుపతి, H.No19-9-2, తిరుచానూర్ రోడ్,
నాయుడు భవనం, 1వ అంతస్తు, తిరుపతి, 517501. తిరుపతి జిల్లా
కడప