ముగించు

జిల్లా గురించి

వైయస్ఆర్ జిల్లా (గతంలో కడప జిల్లాగా పిలువబడేది) రాయలసీమ యొక్క హృదయం అని చెప్పబడింది, ఇది రాయలసీమలోని 8 జిల్లాలతో కేంద్రంగా ఉంది. జిల్లాలో ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర మరియు గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాలలో వైయస్ఆర్ జిల్లా ఒకటి.

మరింత సమాచారం..

ఒక చూపులో

  • భూమి విస్తరణ: 11,288 చ.కి.
  • జనాభా: 20.607 లక్షలు
  • గ్రామాలు: 728
  • భాషా: తెలుగు


శ్రీ ఎన్ చంద్ర బాబు నాయుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
LSivaSankar IAS
శ్రీ లోతేటి శివశంకర్, ఐఏఎస్ గౌరవ జిల్లా కల్లెక్టర్ గారు

ఛాయా చిత్రాల ప్రదర్శన