ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.66, తేది: 16.10.2020 –చిన్న చెప్పలి మరియు అప్పారావు పల్లి గ్రామములు, కమలాపురంమండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ- కడప జిల్లా కమలాపురం మండలము లోని చిన్న చెప్పలి మరియు అప్పారావు పల్లి  గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 16R డిస్త్రిబ్యూటరి కి.మీ 5.541 నుండి 7.571 కి.మీ వరకు షెడ్యూల్-II: 16 ఆర్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.మీ 7.571 నుండి కి.మీ 9.825 వరకు (టి.ఈ) పనులకు గాను 16.38 (7.58+8.80) ఎకరముల పట్టా భూములు సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

16/10/2020 31/12/2027 చూడు (894 KB)
గెజిట్ నెం.63, తేది: 15.10.2020 –వేమలూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.3, అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ –కడప జిల్లా వీరపునాయుని పల్లె మండలము లోని అలిదెన, అనిమెల మరియు యన్ పాలగిరి గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటర్ల నిర్మాణము కొరకు షెడ్యూల్-I: 16R డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి 3.305 కి.లో వరకు ఓ టీ @ 15.600 కి.మి. లో 17.19 ఎకరముల పట్టా భూములు అలిదెన గ్రామము వి.యన్. పల్లి మండలము.షెడ్యూల్-II: 1L యొక్క 5R డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి 0.700 కి.మి. వరకు (టి. ఈ) ఓ టీ @ 0.850 కి.మి. లో 2.79 (1.97 + 0.82) ఎకరములు యన్. పాలగిరి మరియు అనిమెల గ్రామములు వి.యన్. పల్లి మండలము.షెడ్యూల్-III: 2L యొక్క 5R డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.000 నుండి 0.600 కి.లో వరకు (టి. ఈ) ఓ టీ @ 3.575కి.మి. లో 2.11 ఎకరములు యన్. పాలగిరి గ్రామము వి.యన్. పల్లి మండలము మొత్తము వెరసి (17.19+2.79+2.11) = 22.09 ఎకరముల పట్టా భూములు భూమి పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని డిక్లరేషన్ మంజూరు చేయడమైనది.

15/10/2020 31/12/2027 చూడు (835 KB)
గెజిట్ నెం.68, తేది: 31.10.2020 –చలంగారిపల్లి మజరా ముత్తుకూరు గ్రామము, అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – చలంగారిపల్లి మజరా ముత్తుకూరు గ్రామము, అట్లూరు  మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 47/3బి, 48/1బి మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 27.20 సెంట్లు పట్టా మరియు డి.కే.టి. భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

31/10/2020 31/12/2027 చూడు (978 KB)
గెజిట్ నెం.67, తేది: 28.10.2020 –ఈశ్వరబొట్లపల్లి మజరా అట్లూరు గ్రామము , అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ఈశ్వరబొట్లపల్లి మజరా అట్లూరు  గ్రామము, అట్లూరు  మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 41/1, 41/2 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 17.14 సెంట్లు పట్టా భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

28/10/2020 31/12/2027 చూడు (896 KB)
గెజిట్ నెం.49, తేది: 18.08.2020 – పాత అట్లూరు గ్రామము , అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – పాత అట్లూరు  గ్రామము, అట్లూరు  మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 306/1, 306/2 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 19.51 సెంట్లు పట్టా మరియు డి.కే.టి. భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

18/08/2020 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.72, తేది: 12.12.2019 –గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 429, 430 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 59.98 సెంట్లు పట్టా భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/12/2019 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.28, తేది: 04.08.2019 –వేమలూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.3, అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – వేమలూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.3, అట్లూరు  మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 170/1, 170/2 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 51.05  సెంట్లు పట్టా మరియు డి.కే.టి. భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మరియు నియమము 25(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి డిక్లరేషన్ మంజూరు చేయడమైనది.

04/08/2019 31/12/2027 చూడు (2 MB)
గెజిట్ నెం.107, తేది: 29.09.2020 – తిరుమలాపురం గ్రామము, తాడిమర్రి మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం- సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

భూసేకరణ – అనంతపురము జిల్లా, తాడిమర్రి మండలం, తిరుమలాపురం  గ్రామము సర్వే నెం. 624-2, 629-1B, 629-2A మొ.నవి. నందు 65 కట్టడములు – ప్రజా ప్రయోజనార్థం అనగా చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు మునక ప్రాంతము కోసం 6/12 వ నియమము ననుసరించి  ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

29/09/2020 31/12/2027 చూడు (585 KB)
గెజిట్ నెం.106, తేది: 29.09.2020 – పెద్ద చిగుళ్ళరేవు గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

భూసేకరణ – అనంతపురము జిల్లా, ముదిగుబ్బ మండలం, పెద్ద చిగుళ్ళరేవు  గ్రామము సర్వే నెం. 2-1, 8-2D, 31-3 మొ.నవి. నందు 19 కట్టడములు – ప్రజా ప్రయోజనార్థం అనగా చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు మునక ప్రాంతము కోసం 6/12 వ నియమము ననుసరించి  ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

29/09/2020 31/12/2027 చూడు (522 KB)
గెజిట్ నెం.105, తేది: 29.09.2020 – చిన్నకోట్ల గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం, అనంతపురము జిల్లా – 6/12 వ నియమము ననుసరించి ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

భూసేకరణ – అనంతపురము జిల్లా, ముదిగుబ్బ మండలం, చిన్నకోట్ల గ్రామము సర్వే నెం. 173-2, 190-2D  మొ.నవి. నందు 141 కట్టడములు – ప్రజా ప్రయోజనార్థం అనగా చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయరు మునక ప్రాంతము కోసం 6/12 వ నియమము ననుసరించి  ఫారం– సి ప్రకటన ద్వారా పబ్లిక్ నోటీసు మంజూరు చేయడమైనది.

29/09/2020 31/12/2027 చూడు (600 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు