ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.20 తేది: 18.02.2020 – సూచిక నెం. B/405/2018 – రాఘవ పల్లి గ్రామము, ముదిగుబ్బ మండలం – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,    ముదిగుబ్బ మండలం,  రాఘవ పల్లి   గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా     చిత్రావతి బలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక ప్రాంతం కొరకు    పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం 0.91  ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) నిబంధనల ననుసరించి డిక్లరేషన్  మంజూరు చేయడమైనది.

18/02/2020 31/12/2027 చూడు (430 KB)
గెజిట్ నెం.10, తేది: 12.02.2020 – వెలిదండ్ల గ్రామము, లింగాల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా లింగాల మండలము, వెలిదండ్ల గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా చట్టం లోని  అధ్యాయము II మరియు అధ్యాయము III లోని నియమాల నుండి చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  కుడి కాలువ క్రింద లింగాల మండలం వెలిదండ్ల  గ్రామములో మైనర్-1 తవ్వకం ఏర్పాటు (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/02/2020 31/12/2027 చూడు (738 KB)
గెజిట్ నెం.9, తేది: 12.02.2020 – పెద్ద రంగాపురం గ్రామము, పులివెందుల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా పులివెందుల మండలము, పెద్ద రంగాపురం గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా చట్టం లోని  అధ్యాయము II మరియు అధ్యాయము III లోని నియమాల నుండి చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  కుడి కాలువ క్రింద పులివెందుల మండలం పెద్ద రంగాపురం గ్రామములో మైనర్-9 తవ్వకం ఏర్పాటు (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/02/2020 31/12/2027 చూడు (739 KB)
గెజిట్ నెం.8, తేది: 12.02.2020 – బోనాల మరియు బిదనంచెర్ల గ్రామములు , లింగాల మరియు సింహాద్రిపురం మండలములు – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,  లింగాల మరియు సింహాద్రిపురం మండలములు, బోనాల మరియు బిదనంచెర్ల గ్రామముల నందు ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా చట్టం లోని  అధ్యాయము II మరియు అధ్యాయము III లోని నియమాల నుండి చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  కుడి కాలువ క్రింద గ్రావిటి ప్రెషర్ మెయిన్ ఆఫ్ సిస్టర్న్  బాక్స్-I   ఏర్పాటు (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/02/2020 31/12/2027 చూడు (825 KB)
గెజిట్ నెం.7, తేది: 12.02.2020 – పెద్ద కుడాల గ్రామము, లింగాల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా లింగాల మండలము, పెద్ద కుడాల  గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా చట్టం లోని  అధ్యాయము II మరియు అధ్యాయము III లోని నియమాల నుండి చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  కుడి కాలువ క్రింద లింగాల మండలం పెద్ద కుడాల గ్రామములో మైనర్-2 తవ్వకం ఏర్పాటు (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/02/2020 31/12/2027 చూడు (822 KB)
గెజిట్ నెం.40, తేది: 24.09.2019 – సూచిక నెం. బి/275/2019 – చిన్న చిగుళ్ళరేవు గ్రామము, తాడిమర్రి మండలము – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా తాడిమర్రి మండలము, చిన్న చిగుళ్ళరేవు  గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా సబ్ మర్షన్ ఏరియా ఆఫ్ చిత్రావతి బాలేన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కొరకు  మొత్తం  విస్తీర్ణం  5843.64 చ.మీ. కట్టడములు కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

24/09/2019 31/12/2027 చూడు (543 KB)
గెజిట్ నెం.8, తేది: 19.02.2019 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/31/2016 – గునికుంట్ల దుద్యాల, మోటకట్ల మరియు గునికుంట్ల గ్రామము, సంబేపల్లి మండలము – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,   రాయచోటి   మండలం,  సిబ్యాల    గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా  1 ఆర్  మైనర్ ఆఫ్ 5L బ్రాంచ్ కెనాల్  కొరకు కి.మీ. 0.000 నుండి కి.మీ. 0.300 వరకు శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్   పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం 1.89  ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) నిబంధనల ననుసరించి డిక్లరేషన్  మంజూరు చేయడమైనది.

19/02/2019 31/12/2027 చూడు (540 KB)
గెజిట్ నెం.2, తేది: 18.01.2020 – సూచిక నెం. B/335/2019 – సిబ్యాల, దుద్యాల, మోటకట్ల మరియు గునికుంట్ల గ్రామములు, రాయచోటి మరియు సంబేపల్లి మండలములు – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా  రాయచోటి  మరియు సంబేపల్లి మండలములు, సిబ్యాల, దుద్యాల, మోటకట్ల మరియు గునికుంట్ల  గ్రామముల నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా అప్రోచ్ & టైల్ ఛానెల్ ఫర్ UT@Km.4.375 & UT@Km.7.725 ఫార్  సర్వే నెం. 585/1B & 850/2B1 ఆఫ్ మోటకట్ల గ్రామము, సంబేపల్లి మండలం, విస్తీర్ణం: 0.60 ఎకరములు , అప్రోచ్ & టైల్ ఛానెల్ ఫర్ UT @ Km.26.925 ఫార్ సర్వే నెం. 1521/2B, 1524/1B etc.,  ఆఫ్ సిబ్యాల గ్రామము, రాయచోటి మండలం, విస్తీర్ణం: 0.92 ఎకరములు,  అప్రోచ్ & టైల్ ఛానెల్ ఫర్ UT @ Km.3.350 & UT @ Km.3.900 ఆన్ బ్రాంచ్ కెనాల్-5L మరియు UT @ Km.13.100 ఫర్  సర్వే నెం. 480/1A2, 674/15 etc., ఆఫ్ గునికుంట్ల గ్రామము, సంబేపల్లి మండలం, విస్తీర్ణం: 0.44 ఎకరములు మరియు అప్రోచ్ & టైల్ ఛానెల్ ఫర్ UT @ Km.21.800 & UT @ Km.23.800 ఆన్ కుడి ప్రధాన కాలువ మరియు  కి.మీ. 23.750 నుండి కి.మీ. 23.800  వరకు సర్వే నెం. 753/2, 759/1 etc.,  ఆఫ్ దుద్యాల గ్రామము, సంబేపల్లి మండలం, విస్తీర్ణం: 1.30 ఎకరములు ఫర్ శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ కొరకు మొత్తం  విస్తీర్ణం  3.26 ఎకరముల  భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

18/01/2020 31/12/2027 చూడు (923 KB)
గెజిట్ నెం.01 తేది: 04.01.2020 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/04/2018 – దుద్యాల గ్రామము, రాయచోటి మండలం – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,   రాయచోటి   మండలం,  దుద్యాల  గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా  శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ కొరకు కి.మీ. 20.500 నుండి కి.మీ.21.350 వరకు 6.58  ఎకరములు మరియు   శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ  పనులకు గాను కి.మీ. 18.600 నుండి కి.మీ.18.900 వరకు 2.96 ఎకరములు మరియు కుడి ప్రథాన కాలువ @ 22.700 టన్నెల్ & అప్రోచ్ కెనాల్ కొరకు 0.53 ఎకరములు  సమకూర్చు నిమిత్తం మొత్తం  10.07  ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) నిబంధనల ననుసరించి డిక్లరేషన్  మంజూరు చేయడమైనది.

04/01/2020 27/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.76 తేది: 19.12.2019 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/34/2016 – సిబ్యాల గ్రామము, రాయచోటి మండలం – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,   రాయచోటి   మండలం,  సిబ్యాల    గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా 13L మైనర్ ఆఫ్ 5L బ్రాంచ్ కెనాల్  కొరకు కి.మీ. 0.000 నుండి కి.మీ. 1.725 వరకు శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ  పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం 12.84  ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) నిబంధనల ననుసరించి డిక్లరేషన్  మంజూరు చేయడమైనది.

19/12/2019 31/12/2027 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు