ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.17, తేది: 21.02.2022 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, రీచ్ నెం.5, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము నెమళ్లదిన్నె గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 159.73 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

21/02/2022 31/12/2027 చూడు (530 KB)
గెజిట్ నెం.13, తేది: 10.02.2022 –తాళ్ళ ప్రొద్దుటూరు గ్రామం , కొండాపురం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా, కొండాపురం మండలం, తాళ్ళ ప్రొద్దుటూరు  గ్రామము నందు ఎ.9.30 సెంట్ల  భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా గండికోట ప్రాజెక్ట్ క్రింద మునక (+212 కంటూర్) కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు  రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, జి. యన్. యస్. యస్. డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

10/02/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.14, తేది: 10.02.2022 – గరిశలూరు గ్రామము, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము గరిశలూరు గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 160.09 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది

10/02/2022 31/12/2027 చూడు (520 KB)
గెజిట్ నెం.12, తేది: 10.02.2022 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, రీచ్ నెం.7, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము నెమళ్లదిన్నె గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 131.98 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

10/02/2022 31/12/2027 చూడు (497 KB)
గెజిట్ నెం.11, తేది: 10.02.2022 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, రీచ్ నెం.4, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము నెమళ్లదిన్నె గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 134.44 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

10/02/2022 31/12/2027 చూడు (523 KB)
గెజిట్ నెం.9/2022, తేది: 20.01.2022 – గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.7, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ఉపసంహరణ ప్రకటన

భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్తాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారము పొందు హక్కు, పారదర్శకత  చట్టం, 2013 (30 వ చట్టం) ప్రకారం ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ) జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్, కడప వారు ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూలు భూమిని  భూసేకరణ చట్టం సెక్షన్ 11(1) క్రింద ప్రాధమిక ప్రకటనలో చేర్చుచూ  ఉత్తర్వు నెం.SCGNSS-SCA10PRN/2/2017-(A1)-SCLAGNSSKDP తేది: 18.04.2017 న జారీ చేసినారు మరియు వై.యస్.ఆర్ జిల్లా గెజిట్ నెం. 57, తేదీ: 18.04.2017న ప్రకటించినారు. సదరు ప్రకటనలో కనపరచిన సర్వే నెంబర్లు, విస్తీర్ణంఅలైన్ మెంటు నందు మార్పు వలన అవసరము లేనందున ఉపసంహరించుకొనుచున్నట్లు ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ) జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., కడప వారు ఇందు మూలముగా ప్రకటించడమైనది.

20/01/2022 31/12/2030 చూడు (840 KB)
గెజిట్ నెం.110, తేది: 23.12.2021 – గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – గంగపేరూరు  గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 255/1బి, 255/2బి మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 10.49  సెంట్లు అదనపు పట్టా భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మరియు నియమము 25(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

23/12/2021 31/12/2030 చూడు (873 KB)
గెజిట్ నెం.109, తేది: 23.12.2021 – గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – గంగపేరూరు  గ్రామము, రీచ్ నెం.8, ఒంటిమిట్ట మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 978, 979 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 17.21  సెంట్లు అదనపు పట్టా మరియు డి.కే.టి. భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మరియు నియమము 25(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

23/12/2021 31/12/2030 చూడు (997 KB)
గెజిట్ నెం.108, తేది: 23.12.2021 – పెన్నపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.10, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – పెన్నపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.10, ఒంటిమిట్ట మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 238-1, 238-2 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 10.94  సెంట్లు పట్టా భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మరియు నియమము 25(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

23/12/2021 31/12/2030 చూడు (896 KB)
గెజిట్ నెం.107, తేది: 23.12.2021 – గంగపేరూరు గ్రామము, రీచ్ నెం.9, ఒంటిమిట్ట మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – గంగపేరూరు  గ్రామము, రీచ్ నెం.9, ఒంటిమిట్ట మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం. 354/1, 354/2 మొ.నవి., విస్తీర్ణం. ఎ. 14.10  సెంట్లు పట్టా భూములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మరియు నియమము 25(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

23/12/2021 31/12/2030 చూడు (1,015 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు