ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.80, తేది: 16 .10 .2021 – పడమటి కోన గ్రామం , చిన్నమండెం మండలం , వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా  చిన్నమండెం మండలము  పడమటి కోన  గ్రామము  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  అనగా  ఎవిఅర్ హంద్రి నీవా  సుజల స్రవంతి   ద్వారా   ఎడమ ప్రధాన కాలువ కొరకు    తీసిన మట్టి ని నింపుటకు       కి .మీ. 512.950  నుండి   కి .మీ. 513.000 వవరకు     కొరకు    1 . 70   ఎకరములు ప్రజా ప్రయోజనమునకై పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవని, ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

16/10/2021 31/12/2027 చూడు (854 KB)
గెజిట్ నెం.79, తేది: 11.10.2021 – గొడ్డుమర్రి గ్రామం యల్లనూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

అనంతపురం   జిల్లా  యల్లనూరు   మండలము  గొడ్డుమర్రి  గ్రామము  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  అనగా గండికోట సి .బి.ఆర్ యొక్క   లిఫ్ట్   అప్ గ్రెడేషన్   కొరకు   18. 92  ఎకరములు  భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

11/10/2021 31/12/2027 చూడు (812 KB)
గెజిట్ నెం.76, తేది: 16 .10.2021 – అంకాలమ్మ గూడూరు , బలపనూరు మరియు లోమడ మరియు దొండ్ల వాగు , గ్రామం ల సింహాద్రిపురము మరియు లింగాల మండలం లు,వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా  సింహాద్రిపురము మరియు లింగాల మండలం లు అంకాలమ్మ గూడూరు , బలపనూరు మరియు లోమడ మరియు దొండ్ల వాగు , గ్రామం ల  నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  అనగా   డెవలప్ మెంట్ అఫ్   మైక్రో ఇరిగేషన్ అండర్  పి బి సి – సి బి ఆర్    రైట్ కెనాల్     అండ్ జి కే ఎల్ ఐ   సిస్టం   (సంపులు ) కొరకు       12 .43   ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

16/10/2021 31/12/2027 చూడు (999 KB)
గెజిట్ నెం.72, తేది: 23.09.2021 – వేల్పుల గ్రామం వేముల మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా  పులివెందుల  మండలము  పెద్ద రంగా పురం   గ్రామము  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  అనగా  ప్రెషర్  మెయిన్  అఫ్    మబ్బు చింతల మర్రి    ట్యాంక్ మరియు    కొట్టాలు ట్యాంక్  నిర్మాణం కొరకు       సి బి ఆర్   కుడి కాలువ క్రింద    కొరకు    2. 82  ఎకరములు ప్రజా ప్రయోజనమునకై పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవని, ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

23/09/2021 31/12/2027 చూడు (844 KB)
గెజిట్ నెం.64, తేది: 08 .09.2021 – పార్నపల్లి గ్రామము , లింగాల మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా లింగాల  మండలము  పార్నపల్లి  గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  గండికోట సి .బి.ఆర్ యొక్క లిఫ్త్లు మరియు గండికోట నుండి   పైడి పాలెం   లిఫ్ట్  స్కీం   కొరకు    5.95   ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

08/09/2021 31/12/2027 చూడు (772 KB)
గెజిట్ నెం.56, తేది: 31.08.2021 – లావనూరు గ్రామము , కొండాపురం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా  కొండాపురం  మండలము  లావనూరు  గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ   జి కే    ఎల్  ఐ ప్రాజెక్ట్ క్రింద   కడప జిల్లా లోని  గండి కోట   సి బి ఆర్   లిఫ్త్స్  & గండికోట   పైడి పాలెం   లిఫ్ట్ ల    అప్  గ్రేడిషన్  క్రింద   ఆడిట్ టన్నెల్    కొరకు    1.91   ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

08/08/2021 31/12/2027 చూడు (903 KB)
గెజిట్ నెం.26, తేది: 29.06.2021 – కామ సముద్రం , మరియు బలపనూరు ,గ్రామం ల లింగాల మరియు సింహాద్రి పురం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా   లింగాల  మరియు సింహాద్రి  పురం   మండలము కామ సముద్రం , మరియు బలపనూరు  గ్రామముల  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  అనగా     ఇంటి ఓబయ పల్లి లిఫ్ట్ స్కీం  నిర్మాణం కొరకు  పులివెందుల బ్రాంచ్  కెనాల్   ప్యాకేజ్  నెం 93  ఎ    కొరకు   0.33  ఎకరములు ప్రజా ప్రయోజనమునకై పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవని, ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

29/06/2021 31/12/2027 చూడు (708 KB)
గెజిట్ నెం.30, తేది: 12.07.2021 – పెద్ద రంగా పురం గ్రామము , పులివెందుల మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పులివెందుల  మండలము  పెద్ద రంగా పురం   గ్రామము నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  మైనర్ – 9   నిర్మాణం  కొరకు  సి బి ఆర్ కుడి కుడి కాలువ క్రింద   కొరకు    4.04   ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

12/07/2021 31/12/2027 చూడు (570 KB)
గెజిట్ నెం.6, తేది: 19.08.2021 – బలపనూరు మరియు తెలూరు గ్రామము లు , సింహాద్రిపురము మరియు తొండూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా సింహాద్రిపురము మరియు తొండూరు  మండలములోని బలపనూరు మరియు తెలూరు  గ్రామం ల  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా బలపనూరు  డిస్ట్రిబ్యూట రి   క్రింద  9 ఎల్  సంపు ల నిర్మాణం కొరకు  6 .00  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల  స్రవంతి, కడప వారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరము 30 వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలలో న్యాయపరమైన నష్టపరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇందుకు సంబంధించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

19/08/2021 31/12/2027 చూడు (736 KB)
గెజిట్ నెం.30, తేది: 12.07.2021 – పెద్ద రంగా పురం గ్రామము , పులివెందుల మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప  జిల్లా  పులివెందుల  మండలము  పెద్ద రంగా పురం   గ్రామము  నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ప్రజాహిత  కార్యాలకూ  మైనర్ – 9   నిర్కొమాణం కొరకు  సి బి ఆర్ కుడి కుడి కాలువ క్రింద   కొరకు    4.04  ఎకరములు ప్రజా ప్రయోజనమునకై పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవని, ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

12/07/2021 31/12/2027 చూడు (434 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు