ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)

స్పెషల్ కలెక్టర్ జి ఎన్ ఎస్ ఎస్, కడప – గెజిట్లు(రాజ పత్రం)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.42, తేది: 30.04.2022 – రంగంపల్లి గ్రామము, అట్లూరు మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – సోమశిల ప్రాజెక్టు – వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – రంగంపల్లి గ్రామము, అట్లూరు మండలం నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై అనగా సోమశిల ప్రాజెక్టు మునక ప్రాంతము క్రింద సర్వే నెం.22/2 & 3/1, ప్లింత్ విస్తీర్ణం. 4261.165 చ.మీ. కట్టడములు సోమశిల ప్రాజెక్టు వెనుక జలాల క్రింద మునకకు గురి అగుచున్నవని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) మేరకు నిబంధనలననుసరించి డిక్లరేషన్ మంజూరు చేయడమైనది.

30/04/2022 31/12/2030 చూడు (379 KB)
గెజిట్ నెం.40, తేది: 12.04.2022 – చిన్నముడియం గ్రామము, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము చిన్నముడియం గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము కొరకు 281.33 ఎకరముల (పట్టా భూములు 277.86 ఎకరములు మరియుడి.కే.టి భూములు 3.47 ఎకరములు) భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

12/04/2022 31/12/2027 చూడు (544 KB)
గెజిట్ నెం.39, తేది: 07.04.2022 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, రీచ్ నెం.6, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము నెమళ్లదిన్నె గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 148.08 ఎకరముల (136.28 పట్టా భూములు మరియు 11.80 డి.కే.టి భూములు) భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

07/04/2022 31/12/2027 చూడు (630 KB)
గెజిట్ నెం.37, తేది: 24.03.2022 – నెమళ్లదిన్నె గ్రామము, రీచ్ నెం.1, పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాథమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలము నెమళ్లదిన్నె గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా కుందూ నది వద్ద రాజోలి రిజర్వాయర్ మీద మొత్తము 2.95 టి.యం.సి. నీటి నిలువ రాజోలి ఆనికట్ నిర్మాణము  కొరకు 157.87 ఎకరముల (పట్టా ఎకరములు 134.55 మరియు డి.కే.టి ఎకరములు 23.32) భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013 వ సంవత్సరం ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయపరమైన నష్ట పరిహారం పొందు హక్కు, పారదర్శకత చట్టములోని సెక్షన్ 11(1) నిబంధనలననుసరించి ఇందుకు సంబందించిన యావన్మందికి ఇందుమూలముగా ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

24/03/2022 31/12/2027 చూడు (568 KB)
గెజిట్ నెం.35, తేది:24.03.2022 –బలపనగూడురు గ్రామం (రీచ్-5), పెద్దముడియం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని బలపనగూడురు (రీచ్-5) గ్రామమునందు ఎ. 144.12 సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తుల అభ్యంతరములను విచారించి మరియు రిక్వరింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

24/03/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.31, తేది: 17.03.2022 –బలపనగూడురు గ్రామం (రీచ్-4), పెద్దముడియం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని బలపనగూడురు (రీచ్-4) గ్రామమునందు ఎ.  126.61  సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తుల అభ్యంతరములను విచారించి మరియు రిక్వరింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

17/03/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.30, తేది: 07.03.2022 –బలపనగూడురు గ్రామం (రీచ్-3), పెద్దముడియం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని బలపనగూడురు (రీచ్-3) గ్రామమునందు ఎ.  148.75  సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తుల అభ్యంతరములను విచారించి మరియు రిక్వరింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

07/03/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.27, తేది: 26.02.2022 –బలపనగూడురు గ్రామం (రీచ్-2), పెద్దముడియం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలములోని బలపనగూడురు (రీచ్-2) గ్రామమునందు ఎ. 187.60 సెంట్ల భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని సెక్షన్ 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తుల అభ్యంతరములను విచారించి మరియు రిక్వరింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా  భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

26/02/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
గెజిట్ నెం.25, తేది: 26.02.2022 –మందపల్లి గ్రామం (రీచ్-3), సిద్దవటం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా  సిద్దవటం మండలము,  మందపల్లి (రీచ్-3)   గ్రామములో  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  ఫేజ్-2, ప్యాకేజ్-IV క్రింద ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా ఉద్దిమడుగు  జలాశయము మునక ప్రాంతము పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం 15.76 ఎకరముల పట్టా భూములు పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు    రిక్విజిషన్ డిపార్టుమెంటు అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యన్. టి ఆర్ టి జి పి., డివిజన్, పోరుమామిళ్ల  వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్ లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

26/02/2022 31/12/2027 చూడు (443 KB)
గెజిట్ నెం.15, తేది: 24.02.2022 –ఎర్రగుడి గ్రామం , కొండాపురం మండలంవై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప  జిల్లా, కొండాపురం మండలం, ఎర్రగుడి గ్రామము నందు ఎ.50.07 సెంట్ల  భూమిని ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా గండికోట ప్రాజెక్ట్ క్రింద మునక (+212 కంటూర్) కొరకు, భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు  రిక్వైరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, జి. యన్. యస్. యస్. డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు  కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

24/02/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు