ముగించు

విద్యుత్

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, మైదుకూరు

మైదుకూర్


ఫోన్ : 08564-231265
పిన్ కోడ్: 516172

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, రాజంపేట

రాజంపేట


ఫోన్ : 08565-250727
పిన్ కోడ్: 516115

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, రాయచోటి

రాయచోటి


ఫోన్ : 08561-251298
పిన్ కోడ్: 516369

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, రూరల్ పులివెందుల

రూరల్ పులివెందుల


ఫోన్ : 08568-280330
పిన్ కోడ్: 516390

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, రూరల్ రాయచోటి

రూరల్ రాయచోటి


ఫోన్ : 08561-250054
పిన్ కోడ్: 516269

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, లక్కి రెడ్డిపల్లి

లక్కి రెడ్డి పల్లె


ఫోన్ : 08567-234025
పిన్ కోడ్: 516257

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, వేంపల్లి

వేంపల్లి


ఫోన్ : 08588-281180
పిన్ కోడ్: 516329