ముగించు

విద్యుత్

ఇంటిగ్రేటెడ్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్

కడప


ఫోన్ : 08562-223431
పిన్ కోడ్: 516001

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ రూరల్ ప్రొద్దుటూరు

రూరల్ ప్రోద్దటూర్


ఫోన్ : 08564-253129
పిన్ కోడ్: 516360

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, ఎర్రగుంట్ల

ఎర్రగుంట్ల


ఫోన్ : 08563-275137
పిన్ కోడ్: 516309

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, ఒoటిమిట్ట

ఒoటిమిట్ట


ఫోన్ : 08589-274588
పిన్ కోడ్: 516213

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, కొడూర్

కోడూర్


ఫోన్ : 08566-244095
పిన్ కోడ్: 516101

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, జమ్మలమడుగు

జమ్మలమడుగు


ఫోన్ : 08560-270040
పిన్ కోడ్: 516434

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, పులివెందుల

పులివెందుల


ఫోన్ : 08568-286226
పిన్ కోడ్: 516390

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, పోరుమామిళ్ల

పోరుమామిళ్ల


ఫోన్ : 08569-287404
పిన్ కోడ్: 516193

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, ప్రొద్దుటూరు

ప్రోద్దటుర్


ఫోన్ : 08564-240960
పిన్ కోడ్: 516360

కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, బద్వేల్

బద్వేల్


ఫోన్ : 08569-284072
పిన్ కోడ్: 516227