ముగించు

పోలీసు స్టేషన్లు

కడప ట్రాఫిక్ యు/జి

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీస్, కడప ట్రాఫిక్ పిఎస్, . స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ ఎదురుగా, కడప - 516004

ఇమెయిల్ : kdptraffic[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100538
పిన్ కోడ్: 516004

కడప మహిళా యు/జి

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీస్, కడప ఉమెన్ పిఎస్, చెన్నూర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర, కడప - 516001

ఇమెయిల్ : kadapawomenps[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100535
పిన్ కోడ్: 516001

కమలాపురం

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కమలాపురం, కోర్ట్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర, కమలాపురం - 516289

ఇమెయిల్ : shokamalapuramps[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100533
పిన్ కోడ్: 516289

కలమల

కలమల

ఇమెయిల్ : shokalamalla[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100532
పిన్ కోడ్: 516309

కలసపాడు

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కలసపాడు పిఎస్, ఎంఆర్‌ఓ కార్యాలయం సమీపంలో, కలసపాడు - 516217

ఇమెయిల్ : kalasapadupolice[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100632
పిన్ కోడ్: 516217

కోడూర్

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కోడూర్ పిఎస్, రాజంపేట-తిరుపతి రోడ్, కోడూర్ - 516101

ఇమెయిల్ : kodurpolicestation[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100577
పిన్ కోడ్: 516101