ముగించు

పోలీసు స్టేషన్లు

అట్లూర్

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, అట్లూర్ పిఎస్, కడప-బద్వెల్ మెయిన్ రోడ్, అట్లూర్ - 516501

ఇమెయిల్ : atlurpolicestation[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100629
పిన్ కోడ్: 516501

ఆర్ కె వాలీ, ఇడుపులపాయ

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీస్, ఆర్.కె.వాలీ పిఎస్, ఐఐఐటి కాలేజీ సమీపంలో, ఇడుపులపాయ - 516329

ఇమెయిల్ : rkvalley[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100553
పిన్ కోడ్: 516329

ఎస్సి ఎస్టీ సెల్ – 2

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, , మున్సిపాల్ కోరోపరేషన్ కార్యాలయం ఎదురుగా, కడప

ఇమెయిల్ : scstcell2kadapa[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100508
పిన్ కోడ్: 516001

ఎస్సి ఎస్టీ సెల్ 1

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, , మున్సిపాల్ కోరోపరేషన్ కార్యాలయం ఎదురుగా, కడప

ఇమెయిల్ : scstcell1kadapa[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100507
పిన్ కోడ్: 516001

ఓబులవారిపల్లి

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, ఓబులవారిపల్లి పిఎస్, రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో, ఓబులవారిపల్లి - 516108

ఇమెయిల్ : obulavaripallips[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100580
పిన్ కోడ్: 516108

కడప II పట్టణ

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కడప II టౌన్ పిఎస్, అమీన్ పీర్ దర్గా దగ్గర, బల్లారి రోడ్, కడప - 516001

ఇమెయిల్ : shokadapa2town[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100518
పిన్ కోడ్: 516001

కడప గ్రామీణ

రిమ్స్ బై పాస్ రోడ్, సి కె దిన్నే-516003

ఇమెయిల్ : cikadaparural[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121100525
పిన్ కోడ్: 516003