ముగించు

కళాశాలలు

ఆర్ .ఈ .ఎస్ .ఎస్ .వి . జూనియర్ కళాశాల, ఖాజిపేట

మెయిన్ రోడ్, ఖాజిపేట

ఇమెయిల్ : ressv[dot]khajipet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493441717
పిన్ కోడ్: 516172

ఎస్ .కె .పి . జూనియర్ కళాశాల, బద్వేల్

మైదుకూర్ రోడ్, బద్వేల్

ఇమెయిల్ : skp[dot]badvel[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441003020
పిన్ కోడ్: 516227

ఎస్ .జి .ఎస్ . జూనియర్ కాలేజ్ ప్రొద్దటూర్

ప్రొద్దటూర్

ఇమెయిల్ : sgs[dot]proddatur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440094451
పిన్ కోడ్: 516360

ఎస్ .బి .ఆర్ .ఎస్ . జూనియర్ కళాశాల, ఉప్పరపల్లి

ఉప్పరపల్లి

ఇమెయిల్ : sbrs[dot]upparapalli[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704578041
పిన్ కోడ్: 516162

ఎస్ .బి .వి .డి .ఎస్ . జూనియర్ కళాశాల, పుల్లంపేట

మెయిన్ రోడ్ పుల్లంపేట

ఇమెయిల్ : sbvds[dot]pullampet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849024237
పిన్ కోడ్: 516107

ఎస్ .వి .వి . జూనియర్ కళాశాల, ముద్దనూరు

మెయిన్ రోడ్, ముద్దనూరు

ఇమెయిల్ : svv[dot]muddanur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8790014148
పిన్ కోడ్: 516380

ఎస్ బి ఎస్ వైఎం డిగ్రీ కళాశాల, మైదుకూర్

ఎస్ బి ఎస్ వైఎం డిగ్రీ కళాశాల, మైదుకూర్,వైయస్ఆర్ జిల్లా

ఇమెయిల్ : sribalasivacollege[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9182133573
పిన్ కోడ్: 516172

ఎస్.కె.ఆర్ & ఎస్.కె.ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల, కడప

ఎస్.కె.ఆర్ & ఎస్.కె.ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల, కడప

ఇమెయిల్ : kadapaw[dot]jkc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9951461047
పిన్ కోడ్: 516001

ఎస్.వి డిగ్రీ కళాశాల, కడప

ఎస్.వి డిగ్రీ కళాశాల, కడప

ఇమెయిల్ : svdc[at]svcolleges[dot]edu[dot]in
ఫోన్ : 9963797718
పిన్ కోడ్: 516001

ఎస్బివిఆర్ డిగ్రీ కళాశాల, బద్వెల్

ఎస్బివిఆర్ డిగ్రీ కళాశాల, బద్వెల్, వైయస్ఆర్ డిస్ట్రిక్

ఇమెయిల్ : brlrsbvrdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441013050
పిన్ కోడ్: 516227