ముగించు

గెజిట్ నెం.35 తేది: 09.06.2020 – సూచిక నెం. బి/121/2020 – ఉప్పల పాడు మరియు పెద్ద చిగుల్ల రేవు గ్రామములు ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

గెజిట్ నెం.35 తేది: 09.06.2020 – సూచిక నెం. బి/121/2020 – ఉప్పల పాడు మరియు పెద్ద చిగుల్ల రేవు గ్రామములు ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.35 తేది: 09.06.2020 – సూచిక నెం. బి/121/2020 – ఉప్పల పాడు మరియు పెద్ద చిగుల్ల రేవు గ్రామములు ముదిగుబ్బ మండలం – ప్రాథమిక ప్రకటన

భూసేకరణ – అనంతపురం జిల్లా   ముదిగుబ్బ   మండలం,     ఉప్పలపాడు  మరియు  పెద్ద చిగుళ్ళ రేవు  గ్రామముల నందు   ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా      చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  మునక   ప్రాంతం  నందు   నివాస మరియు నివాస యేతర  కట్టడము లు  మునిగిపోవునని     ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాథమిక ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

09/06/2020 31/12/2027 చూడు (689 KB)