ముగించు

ప్రజారోగ్య మరియు పురపాలక సాంకేతిక శాఖ

ముఖ చిత్రము(పరిచయము):

ప్రజారోగ్య మరియు పురపాలక సాంకేతిక శాఖ పురపాలక పాలనా మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ సంచాలకుల పరిపాలిక ఆధీనంలో ఉన్నది.

కార్యకలాపాలు:

ఈ శాఖ 9 పురపాలికలలో (5 పురపాలికలు, 1 నగర పాలక సంస్థ మరియు 3 నగర పంచాయితీలలో) నీటి సరఫరా మరియు మురుగునీటి పథకములు రూపకల్పనలు రూపొందిచడం మరియు నిర్మాణములకు  ప్రాతినిధ్యము వహిస్తూ కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి ఉద్యోగము (క్యాడర్) లేని 7 పురపాలికలలో అన్ని ఇంజనీరింగు పనులను సాంకేతిక నియంత్రణ మరియు ఆ పథకముల నిర్మాణం అనంతరమువాటిని పురపాలికలకు నిర్వాహణ నిమిత్తం అప్పగించడము.

వ్యవస్థ రేఖా పటము

 

EEPHKDP - Telugu Organogram

ముఖ్య కార్యకలాపాలు:

ప్రజారోగ్య మరియు  పురపాలక సాంకేతిక శాఖ కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి పరిధిలోని పురపాలికలలో ఈ క్రింది సేవలను నిర్వర్తించుచున్నది.

 • పనుల అంచనాల సాంకేతిక మంజూరు.
 • పురపాలికలలోని పనులను టెండర్ల ఖరారుకు సాంకేతిక అభిప్రాయము మంజూరు చేయడము.
 • పురపాలక ఇంజనీర్లు నిర్వహించిన పనులకు కొలతల తనిఖి చేయుట.
 • పురపాలికలు నిర్వహించుచున్ననీటి సరఫరా మరియు మురుగునీటి పథకాల కాలనిడివి తనిఖీలు చేపట్టడము.
 • కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి పరిధిలో ఉండి సాంకేతిక సహకారము అందించుచున్న పురపాలికలు ఈ క్రింద తెలుపబడినవి.
  1. రాయచోటి పురపాలక సంఘము.
  2. బద్వేలు పురపాలక సంఘము.
  3. మైదుకూరు పురపాలక సంఘము.
  4. పులివెందుల పురపాలక సంఘము.
  5. జమ్మలమడుగు నగర పంచాయితి.
  6. రాజంపేట నగర పంచాయితి.
  7. ఎర్రగుంట్ల నగర పంచాయితి.

ముఖ్య సమాచారము:

ఆఫీసరు హోదా ఇ-మెయిల్ ఐడి సంప్రదించవలసిన సెల్ నేంబరు
కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి, ప్రజారోగ్య విభాగము, కడప. eephkdp2007@gmail.com 7073199224
ఉప కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి, ప్రజారోగ్య ఉప విభాగము, కడప. deephkdp@gmail.com 9666340103
ఉప కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి, ప్రజారోగ్య ఉప విభాగము, పులివెందుల. deeplvd2@gmail.com 9666340103
ఉప కార్యనిర్వాహక సాంకేతిక అధికారి, ప్రజారోగ్య  ఉప విభాగము, ప్రొద్దుటూరు. deephpdtr@gmail.com 9989539068

 

వెబ్ సైటు:

www.appublichealth.gov.in