ముగించు

సి.ఎం. సాయికాంత్ వర్మ, ఐ.ఎ.ఎస్

Saikanth Varma

వైఎస్ఆర్ జిల్లా


హోదా : జాయింట్ కలెక్టర్, విలేజ్ & వార్డ్ సెక్రటేరియట్ మరియు డెవలప్‌మెంట్