ముగించు

వి విజయ్ రామ రాజు, ఐఏఎస్

V Vijayrama Raju, IAS

వైఎస్ఆర్ జిల్లా

ఇమెయిల్ : collector_kdp[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
ఫోన్ : 08562-244676
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : 08562-244438