ముగించు

శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్

"డాక్టర్ కె. రాజేశ్వరి శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్, టి బి . రోడ్, పోర్ముమిల్లా "

ఇమెయిల్ : rajeswaridevireddy61[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440472473
వర్గం / పద్ధతి: ఎన్ హెచ్
పిన్ కోడ్: 516193