ముగించు

తిరుమల హాస్పిటల్స్, మె. లక్ష్మి మల్టీ స్పెషాలిటీ & లైఫ్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.