ముగించు

కెజిబివి పెద్దపసుపుల

పెద్దపసుపుల గ్రామం, పెద్దముడియం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ఎగువ ప్రాథమిక. మరియు ద్వితీయ / బాలికలు
పిన్ కోడ్: 516411