ముగించు

ఎయిడెడ్ యుపి స్కూల్ కృష్ణ

కనగూడూరు గ్రామం, దువ్వుర్ మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రాథమిక / సహ విద్యతో ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 516175