ముగించు

ఎంపియుపిఎస్ పెద్ద జోన్నవరము

పెద్ద జోన్నవరము గ్రామం, దువ్వుర్ మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ఎగువ ప్రాథమిక. మరియు సెకండరీ / సహ-విద్య
పిన్ కోడ్: 516175