ముగించు

ఎంపియుపిఎస్ పాలూరు

పాలూరు గ్రామం, పెడముడియం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ఎగువ ప్రాథమిక. మరియు ద్వితీయ / సహ-విద్య
పిన్ కోడ్: 516411