ముగించు

ఎంపియుపిఎస్ తలమంచి పట్నం

తలమంచి పట్నం గ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా, 516433


ఫోన్ : 9290712930-9441517272
వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రాథమిక / సహ విద్యతో ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 516433