ముగించు

ఎంపిపిఎస్ బుచంపల్లి

మురపండి గ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా, 516433


ఫోన్ : 9491420894-9154903457
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516432