ముగించు

ఎంపిపిఎస్ పెద్ద బాకారపురం

జిల్లెల గ్రామం, దువ్వుర్ మండల్, కడప జిల్లా,


ఫోన్ : 9440956121-9440956121
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516175