ముగించు

ఉషా దేవి హాస్పిటల్

డా. జి . ఉషా దేవి ఉషా దేవి హాస్పిటల్ డో. నె .4 / 8-1, నాగరాజెట్, కడప


ఫోన్ : 8341774013
వర్గం / పద్ధతి: ఎన్ హచ్
పిన్ కోడ్: 516001