ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గండి వేంపల్లి రోడ్డు నోటీసు 37(2). 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB)
సబ్‌స్టాన్స్ ఆఫ్ సమ్మతి అవార్డు, R&R అవార్డు, నోటీసు U/s 37(2) 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (9 MB)
గెజిట్ నెంబరు 58/2022 15/06/2022 31/12/2028 చూడు (101 KB)
RTPP (తుది R&R పథకం) 09/06/2022 31/12/2028 చూడు (10 MB)
ROB అవార్డు విచారణ నోటీసు U/s 21(1) & (2) 09/06/2022 31/12/2028 చూడు (2 MB)
LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – చెమ్ముమియ్యపేట గ్రామం, కడప మండలం 30/05/2022 31/12/2028 చూడు (385 KB) Declaration Gazette Chemmumiyyapeta (261 KB)
ROB గెజిట్ నం.1525 of 2022 30/05/2022 31/12/2028 చూడు (1 MB)
జిల్లా గెజిట్ నం.1528, తేదీ 20.05.2022 24/05/2022 31/12/2028 చూడు (2 MB)
ఫారం A(2) ఆమోదించబడింది – కమలాపురం నుంచి అయ్యవారిపల్లి రోడ్డు – కమలాపురం మండలం 23/05/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)
LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – వేంపల్లి – వేంపల్లి గ్రామం – గెజిట్ & నోటీసు 19/05/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB) Gazette No. 1526, dated 16.05.2022 (592 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు