ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్రతిపాదనలు 28/07/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB) kadapa roads. (362 KB)
గెజిట్ నెంబరు 1535 కీర్తిపల్లి మొదలైనవి మరియు కీర్తిపల్లి వ్లాజ్ యొక్క VIB ఆమోదించబడ్డ కాపీ 27/07/2022 31/07/2028 చూడు (2 MB) VI B approved copy – Keerthipalli etc., 20.07.2022 (1 MB)
ఫారం-9 37(2) నోటీస్ అప్రూవల్ – రామిరెడ్డిపల్లి విలేజ్ మరియు అవార్డు అప్రూవల్ 29/06/2022 31/12/2028 చూడు (1 MB) Award approval (2 MB)
RTPP, కలమల్ల (డిక్లరేషన్ గెజిట్) 27/06/2022 31/12/2028 చూడు (538 KB)
గండి వేంపల్లి రోడ్డు నోటీసు 37(2). 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB)
సబ్‌స్టాన్స్ ఆఫ్ సమ్మతి అవార్డు, R&R అవార్డు, నోటీసు U/s 37(2) 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (9 MB)
గెజిట్ నెంబరు 58/2022 15/06/2022 31/12/2028 చూడు (101 KB)
RTPP (తుది R&R పథకం) 09/06/2022 31/12/2028 చూడు (10 MB)
ROB అవార్డు విచారణ నోటీసు U/s 21(1) & (2) 09/06/2022 31/12/2028 చూడు (2 MB)
LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – చెమ్ముమియ్యపేట గ్రామం, కడప మండలం 30/05/2022 31/12/2028 చూడు (385 KB) Declaration Gazette Chemmumiyyapeta (261 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు