ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
U/s 15(2) కొత్త L.A. చట్టం, 2013 యొక్క అభ్యంతరం. 21/09/2022 31/12/2028 చూడు (337 KB) Objections approved – Kadapa 3 Roads (5 MB)
తుది R&R ఆమోదించబడింది – కడప 3 రోడ్ 14/09/2022 31/12/2028 చూడు (1 MB) Final R&R approved – Kadapa 3 Roads-8-13 (1 MB) Final R&R approved – Kadapa 3 Roads-14-20 (581 KB)
హెచ్ ఎల్ బి, కమలాపురం అవార్డు, R&R అవార్డు & 37(2) నోటీసు. 14/09/2022 31/12/2028 చూడు (716 KB) HLB Award (2 MB) HLB R&R Approval (1 MB)
37(2) నోటీసు – 08.09.2022 09/09/2022 31/12/2028 చూడు (756 KB)
77(1) నోటీసు 07.09.2022 మరియు 37(2) నోటీసు – 07.09.2022 09/09/2022 31/12/2028 చూడు (321 KB) 37(2) Notice – 07.09.2022 (392 KB)
ఫారం-సి (ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్) ఎస్.పి.బంగ్లో నుండి మద్రాసు రోడ్డు (వయా) రాజారెడ్డి వీధి. 29/08/2022 31/12/2028 చూడు (451 KB)
R&R డ్రాఫ్ట్ స్కీమ్ కీర్తిపల్లి మొదలైనవి, ఆమోదం 14.08.2022 & R&R 16(5) నోటీసు 16.08.2022 24/08/2022 31/12/2028 చూడు (709 KB) R&R Draft Scheme Keerthipalli etc., approval 14.08.2022 (2 MB)
బైపాస్ రోడ్లతో సహా కమలాపురం నుంచి పాయసంపల్లి మీదుగా అయ్యవారిపల్లి వరకు రెండు లేన్ల రహదారిని మెరుగుపరచడం మరియు అప్ గ్రేడ్ చేయడం. 20/08/2022 31/08/2028 చూడు (1 MB)
గూడూరు గ్రామ పి.ఎన్ ఆమోదించారు 01/08/2022 31/12/2028 చూడు (4 MB)
2వ స్పెల్ R&R అవార్డు ఆమోదం – వేంపల్లి గండి రోడ్, నోటీసు మరియు 2వ R&R అవార్డు ఆమోదం 01/08/2022 31/12/2028 చూడు (751 KB) 2nd Spell Consent Award approval – Vempalli Gandi Road (2 MB) 2nd Spell R&R Award approval – Vempalli Gandi Road (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు