ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
Land Acquisition – Preliminary Notification dated 23.01.2017 23/01/2017 17/07/2027 చూడు (1 MB)
Reach No. 5 Declaration – RTTP 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (5 MB)
Reach No. 6 Declaration – RTTP 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (3 MB)
ఫారం నో. VII డిక్లరేషన్ (రీచ్ నం.6) – ఎల్ఏక్యు – ఆర్డిఓ ఆఫీస్, కడప 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (2 MB)
ఫారం నో. VII డిక్లరేషన్ (రీచ్ నం..5) – ఎల్ఏక్యు – ఆర్డిఓ ఆఫీస్, కడప 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (2 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు