ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
Declaration proposals U/s 19(1) – Yerraguntla Village & Mandal 20/02/2018 17/07/2027 చూడు (8 MB)
Gazette No.1371 dated 16.12.2017 and its proceedings & Preliminary Notification 22/12/2017 17/07/2027 చూడు (8 MB)
Gazette No.1370 dated 04.12.2017 and Preliminary Notification & its proceedings 22/12/2017 17/07/2027 చూడు (951 KB)
Issue of Income Certificate by the Revenue Authorities – Revised Orders issued 04/07/2017 17/07/2027 చూడు (63 KB)
Notification Gazette no. 1363 09/02/2017 17/07/2027 చూడు (1 MB)
Gazette No. 1364 dated 04.01.2017 28/01/2017 17/07/2027 చూడు (1 MB)
Land Acquisition – Preliminary Notification dated 23.01.2017 23/01/2017 17/07/2027 చూడు (1 MB)
Reach No. 5 Declaration – RTTP 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (5 MB)
Reach No. 6 Declaration – RTTP 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (3 MB)
ఫారం నో. VII డిక్లరేషన్ (రీచ్ నం.6) – ఎల్ఏక్యు – ఆర్డిఓ ఆఫీస్, కడప 19/07/2016 17/07/2027 చూడు (2 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు