ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గూడూరు గ్రామ పి.ఎన్ ఆమోదించారు 01/08/2022 31/12/2028 చూడు (4 MB)
2వ స్పెల్ R&R అవార్డు ఆమోదం – వేంపల్లి గండి రోడ్, నోటీసు మరియు 2వ R&R అవార్డు ఆమోదం 01/08/2022 31/12/2028 చూడు (751 KB) 2nd Spell Consent Award approval – Vempalli Gandi Road (2 MB) 2nd Spell R&R Award approval – Vempalli Gandi Road (1 MB)
ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్రతిపాదనలు 28/07/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB) kadapa roads. (362 KB)
గెజిట్ నెంబరు 1535 కీర్తిపల్లి మొదలైనవి మరియు కీర్తిపల్లి వ్లాజ్ యొక్క VIB ఆమోదించబడ్డ కాపీ 27/07/2022 31/07/2028 చూడు (2 MB) VI B approved copy – Keerthipalli etc., 20.07.2022 (1 MB)
ఫారం-9 37(2) నోటీస్ అప్రూవల్ – రామిరెడ్డిపల్లి విలేజ్ మరియు అవార్డు అప్రూవల్ 29/06/2022 31/12/2028 చూడు (1 MB) Award approval (2 MB)
RTPP, కలమల్ల (డిక్లరేషన్ గెజిట్) 27/06/2022 31/12/2028 చూడు (538 KB)
గండి వేంపల్లి రోడ్డు నోటీసు 37(2). 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (3 MB)
సబ్‌స్టాన్స్ ఆఫ్ సమ్మతి అవార్డు, R&R అవార్డు, నోటీసు U/s 37(2) 23/06/2022 31/12/2028 చూడు (9 MB)
గెజిట్ నెంబరు 58/2022 15/06/2022 31/12/2028 చూడు (101 KB)
RTPP (తుది R&R పథకం) 09/06/2022 31/12/2028 చూడు (10 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు