ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డిక్లరేషన్ నోటిఫికేషన్ u / s 19 (1) LARR చట్టం 30/2013 ఆమోదించబడింది – గుడూర్ గ్రామం, కడప మండలం 01/05/2020 31/05/2027 చూడు (781 KB) approved Declaration (1 MB)
గెజిట్ నెం .1446 తేది 11.02.2020 24/02/2020 28/02/2027 చూడు (523 KB) Declaration approved (1 MB)
23.10.2019 నాటి గుడూరు గ్రామంలో ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్రతిపాదనలు ఆమోదించబడ్డాయి 19/11/2019 30/11/2027 చూడు (951 KB)
దేవగుడిపల్లి యొక్క ఆర్డీఓ నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (5 MB) RDOKDP-VI B approved copy Devagudipalli (8 MB) RDOKDP-Gazette Form – C Devagudipalli (672 KB) RDOKDP-VI B approved copy Devagudipalli (8 MB)
చట్టం యొక్క నోటిఫికేషన్ ప్రతిపాదనలు, గెజిట్ కాపీలు మరియు నోటీసులు U / s 15 (2) యొక్క ఆమోదించబడిన కాపీలు 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (4 MB) RDOKDP-PN approved copy chakrayapet 18.09-compressed (2 MB) Gazette Form – C (Chakrayapet) (481 KB)
ఎల్ఆర్ పల్లి యొక్క ఆర్డిఓ నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (895 KB) RDOKDP-VI approved copy Lakkireddypalli_Compressed (1) (895 KB) RDOKDP-Gazette Form – C (L.R.Palli) (286 KB)
మల్లూరు యొక్క RDO నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (4 MB) RDOKDP_PN approved copy mallur 12.09 (9 MB) RDOKDP_Gazette Form – C (Mallur) (499 KB)
ఆర్డీఓ -కడపా- వందాడి నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (7 MB) RDOKDP-VI B approved copy Vandadi (2 MB) RDOKDP-Gazette Form – C (Vandaid) (456 KB)
RDO – Notification of Masapet 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (8 MB) RDOKDP – VI B approved copy masapeta (4 MB) RDOKDP – Gazette Form – C (Masapeta) (463 KB)
L.A. చట్టం 30/2013 లోని (ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్) U / s 11 (1) లోని “ఫారం సి”.
13.09.2019 నాటి ప్రొసీడింగ్స్ మరియు గెజిట్ నెంబర్ 1413.
04/10/2019 23/10/2023 చూడు (769 KB) RDO – Gazette 1413 (403 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు