ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
నోటీసు మరియు గెజిట్ బేరింగ్ నెం. 1489 తేదీ 09.06.2021 01/09/2021 30/09/2027 చూడు (1 MB)
వైఎస్‌ఆర్ జిల్లాలో నిమ్మనపల్లి – వాయల్పాడు, గుర్రంకొండ, గాలివీడు రహదారి కి.మీ 25.800 నుండి కి.మీ 31.700 వరకు విస్తరించడం మరియు బలోపేతం చేయడం 13/07/2021 31/07/2031 చూడు (387 KB)
గెజిట్ నెంబర్ 59/2021 (చెర్లోపల్లి, రాయచోటీ, మల్లూరు & దేవగుడిపల్లి) 22/06/2021 30/06/2028 చూడు (108 KB)
గెజిట్ నెం. 60/2021 తేది 11.06.2021 22/06/2021 30/06/2028 చూడు (89 KB)
పిఎన్ (ఫారం-సి) జిల్లా ఆమోదించింది. కలెక్టర్, కడప మరియు గెజిట్ నెంబర్ 1488 మరియు 1489 తేదీ 09.06.2021 22/06/2021 30/06/2028 చూడు (436 KB) Gazette (348 KB)
గెజిటీ నెం .1490, తేదీ: 09.06.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి) 19/06/2021 31/12/2027 చూడు (699 KB)
గెజిటీ నెం .1478, తేదీ 23.04.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి) 19/06/2021 31/12/2027 చూడు (942 KB)
గెజిట్ నంబర్ 58/2021 “భూసేకరణ, పునరావాసం మరియు పునరావాసం చట్టం, 2013 లో సరసమైన పరిహారం మరియు పారదర్శకత హక్కు” 17/06/2021 31/12/2027 చూడు (109 KB)
గెజిటీ నెం .1478, తేదీ 23.04.2021 పి.ఎన్ (ఫారం-సి) 16/06/2021 31/12/2027 చూడు (942 KB) Sambepalli and Chinnamandem(M)-Chinnamandem Routhukunta and Devapatha-PN approved (8 MB)
5.04.2021 నాటి నెం .36 / 2021 గెజిట్ – ఎల్‌ఎక్యూ- కడప డివిజన్ – వైయస్ఆర్ జిల్లా. 03/06/2021 30/11/2027 చూడు (90 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు