ముగించు

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప

నోటిఫికేషన్స్ అఫ్ డివిజన్ ఆఫీస్ , కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
దప్పెపాలి పొడిగింపు యొక్క 2020 యొక్క గెజిట్ నెంబర్ 151 మరియు వందాడి పిఎన్ ఎక్స్‌టెన్షన్ యొక్క 2020 యొక్క 131 గెజిట్ 09/01/2021 31/12/2027 చూడు (88 KB) Dappepalli Extension Gazette 152 of 2020 (26.11.20200 (116 KB)
2020 యొక్క వందాడి పిఎన్ ఎక్స్‌టెన్షన్ గెజిట్ 131 08/01/2021 31/01/2027 చూడు (88 KB)
2020 యొక్క దప్పెపల్లి పొడిగింపు గెజిట్ 152 08/01/2021 31/01/2027 చూడు (116 KB)
చీమలపెంట మరియు గోండిపల్లి ఎక్స్‌టెన్షన్ గెజిట్ నెంబర్ 143 2020 (3 నెలలు) 16/12/2020 31/12/2027 చూడు (108 KB)
2020 యొక్క 142 నందిమండలం పొడిగింపు గెజిట్ (6 నెలలు) 16/12/2020 31/12/2027 చూడు (108 KB)
గోర్లాముడివేడు మొదలైనవి, 2020 యొక్క పొడిగింపు గెజిట్ 135 (28.10.2020) 16/12/2020 31/12/2027 చూడు (462 KB)
2020 యొక్క రౌతుకుంత & దేవపట్ల విస్తరణ గెజిట్ 134 (28.10.2020) 16/12/2020 31/12/2027 చూడు (279 KB)
గెజిట్ 1453 మరియు డిక్లరేషన్ – ఆర్డీఓ, కడపా 18/11/2020 01/11/2026 చూడు (2 MB) Gazette 1453 (1 MB)
డిక్లరేషన్ నోటిఫికేషన్ u / s 19 (1) LARR చట్టం 30/2013 ఆమోదించబడింది – గుడూర్ గ్రామం, కడప మండలం 01/05/2020 31/05/2027 చూడు (781 KB) approved Declaration (1 MB)
గెజిట్ నెం .1446 తేది 11.02.2020 24/02/2020 28/02/2027 చూడు (523 KB) Declaration approved (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు