ముగించు

నిషేధిత భూములు u/s 22-A(1) (e) రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 1908

నిషేధిత భూములు u/s 22-A(1) (e) రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 1908
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
G.O. MS 200లో జారీ చేయబడిన రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 1908 యొక్క నిషేధిత భూముల u/s 22-A(1) (e) నోటిఫికేషన్ – రెవెన్యూ (Assn.1) డిపార్ట్‌మెంట్ తేదీ: 05.05.2016 – నిషేధిత భూముల జాబితాలో మార్పులు 20/04/2023 31/12/2028 చూడు (5 MB) GO Ms No-152 (part 1) (6 MB) GO Ms No-152-(part 2) (7 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు