ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
నోటిఫికేషన్ నెం. 01/2022 – NHM- ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ && ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మరియు నోటిఫికేషన్ నెం.13/2021 && కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల కోసం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూలు 22/01/2022 25/01/2022 చూడు (369 KB) FL and SL Of Clinical Psychologist (546 KB) FL and SL Of Dental Medical Officer (2 MB) FL and SL Of Dental Technician (526 KB) FL and SL Of Security Staff (498 KB) FL and SL Of Supporting Staff (595 KB) FL and SLOf Psychiartic Social Worker (641 KB) Notification 03-2022 (2 MB) Provision List Of No.012022 (3 MB) SL Of Lab Technician (250 KB) Walk In Interview Of Specialist Doctors GM & Paediatrics (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు