ముగించు

VRAs-2020 యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియారిటీ జాబితా

VRAs-2020 యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియారిటీ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
VRAs-2020 యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియారిటీ జాబితా 12/02/2020 30/06/2020 చూడు (26 KB) Integrated Seniority List of VRAs-2020 (9 MB)