ముగించు

విఆర్ఏ యొక్క తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియర్ జాబితా

విఆర్ఏ యొక్క తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియర్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
విఆర్ఏ యొక్క తాత్కాలిక ఇంటిగ్రేటెడ్ సీనియర్ జాబితా 26/12/2019 31/03/2020 చూడు (594 KB) Last page (136 KB) Publication of Seniority List Letter (153 KB)