ముగించు

DSH (APVVP), DCHS, DSH, కడప నియంత్రణలో ఉన్న హాస్పిటల్స్‌లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాఫర్ మరియు పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ 01/2023 మరియు లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ నెం.02/2023 యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు.

DSH (APVVP), DCHS, DSH, కడప నియంత్రణలో ఉన్న హాస్పిటల్స్‌లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాఫర్ మరియు పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ 01/2023 మరియు లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ నెం.02/2023 యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DSH (APVVP), DCHS, DSH, కడప నియంత్రణలో ఉన్న హాస్పిటల్స్‌లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాఫర్ మరియు పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ 01/2023 మరియు లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ నెం.02/2023 యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు. 27/11/2023 30/11/2023 చూడు (99 KB) PROVISIONAL MERIT LIST OF POSTMOURTEM ASST. (94 KB) PROVISIONAL MERIT LIST OF RADIOGRAPHER (88 KB) PROVISIONAL MERIT LIST OF LAB TECHNICIAN (99 KB)