ముగించు

DM&HO, Kadapa – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై COVID-19, YSR జిల్లా, కడపలో పనిచేయడానికి చేరని ఖాళీల స్థానంలో ఎంపికైన స్టాఫ్ నర్స్, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టుల ఎంపిక కోసం ఎంపిక జాబితాలు

DM&HO, Kadapa – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై COVID-19, YSR జిల్లా, కడపలో పనిచేయడానికి చేరని ఖాళీల స్థానంలో ఎంపికైన స్టాఫ్ నర్స్, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టుల ఎంపిక కోసం ఎంపిక జాబితాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DM&HO, Kadapa – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై COVID-19, YSR జిల్లా, కడపలో పనిచేయడానికి చేరని ఖాళీల స్థానంలో ఎంపికైన స్టాఫ్ నర్స్, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II పోస్టుల ఎంపిక కోసం ఎంపిక జాబితాలు 15/06/2020 30/06/2020 చూడు (756 KB)