ముగించు

DM&HO, కడప – నోటిఫికేషన్ నం. 10/2021 కింద వివిధ కేటగిరీ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా

DM&HO, కడప – నోటిఫికేషన్ నం. 10/2021 కింద వివిధ కేటగిరీ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DM&HO, కడప – నోటిఫికేషన్ నం. 10/2021 కింద వివిధ కేటగిరీ పోస్టుల కోసం తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా 23/11/2021 26/11/2021 చూడు (96 KB) Adolscent Counselor – Not Considered List (108 KB) Adolscent Counselor – Selection List (101 KB) Lab-Technician Gr-II – Not Considered List (276 KB) Medical Officer – Not Considered List (104 KB) OT – Technician – Final Merit List (274 KB) OT – Technician – Selection List (283 KB) Multi Rehabilitation Worker – Not Considered List (277 KB) Radiographer – Not Considered List (274 KB) Security Staff – Not Considered List (101 KB) Specialist Medical Officer – Not Considered List (103 KB) Staff Nurse – – Not Considered List (298 KB)