ముగించు

DMHO, కడప — ఆరోగ్య శ్రీ కార్యక్రమంలో పనిచేయడానికి టీమ్ లీడర్, ఆరోగ్య మిత్ర మరియు DEO పోస్టుల భర్తీ

DMHO, కడప — ఆరోగ్య శ్రీ కార్యక్రమంలో పనిచేయడానికి టీమ్ లీడర్, ఆరోగ్య మిత్ర మరియు DEO పోస్టుల భర్తీ
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DMHO, కడప — ఆరోగ్య శ్రీ కార్యక్రమంలో పనిచేయడానికి టీమ్ లీడర్, ఆరోగ్య మిత్ర మరియు DEO పోస్టుల భర్తీ 25/05/2022 31/05/2022 చూడు (135 KB) ప్రకటన (465 KB) PRESS NOTE (56 KB)