ముగించు

DM & HO,Kadapa నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పోస్ట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II కోసం సవరించిన తుది ఎంపిక జాబితా

DM & HO,Kadapa నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పోస్ట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II కోసం సవరించిన తుది ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DM & HO,Kadapa నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పోస్ట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II కోసం సవరించిన తుది ఎంపిక జాబితా 25/05/2020 30/06/2020 చూడు (280 KB) Selection List (1 MB)