ముగించు

DM & HO Kadapa – ప్రెస్ నోట్తో పాటు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

DM & HO Kadapa – ప్రెస్ నోట్తో పాటు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DM & HO Kadapa – ప్రెస్ నోట్తో పాటు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా 09/05/2020 30/06/2020 చూడు (1,011 KB) Press Note (120 KB)