ముగించు

సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/33 /2016 , తేది: 28.02.2020 – బలపనూరు గ్రామము, సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/33 /2016 , తేది: 28.02.2020 – బలపనూరు గ్రామము, సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/33 /2016 , తేది: 28.02.2020 – బలపనూరు గ్రామము, సింహాద్రిపురము మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ –    పి బి సి /యం ఆర్ సి ,కడప     – బలపనూరు గ్రామము  సింహాద్రిపురము     మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా       అక్వి జేషన్   అఫ్ లాండ్స్  ఫర్      మేషన్    అఫ్   కోవరంగుట్ట పల్లి  ట్యాంక్  ఇన్ ఫొర్ శ్యూరు  ఏరియా  ప్యాకేజ్   నెం  93 – A   అండర్ పులివెందుల  బ్రాంచ్ కెనాల్     కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 29.01.2020  నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద  6  నెలల (08.03.2020  నుండి 07.09.2020   వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

08/03/2020 31/12/2027 చూడు (3 MB)