ముగించు

సూచిక నెం. CBRBODEC(ADFC)/7 /2016, తేది: 28.06.2019 – టి.వెలమవారిపల్లి గ్రామము, వేంపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. CBRBODEC(ADFC)/7 /2016, తేది: 28.06.2019 – టి.వెలమవారిపల్లి గ్రామము, వేంపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. CBRBODEC(ADFC)/7 /2016, తేది: 28.06.2019 – టి.వెలమవారిపల్లి గ్రామము, వేంపల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – పి.బి.సి./ఎం.ఆర్.సి., కడప – టి.వెలమవారిపల్లి గ్రామము, వేంపల్లి మండలంలో  విస్తీర్ణం 15.16 ఎకరముల భూమి పులివెందుల బ్రాంచ్  కెనాల్ క్రింద గిడ్డంగివారిపల్లి  డిస్ట్రిబ్యూటరి  1 ఆర్ మైనర్ 2 ఆర్ మైనర్ మరియు 3 ఆర్ మైనర్ గిడ్డంగివారిపల్లి లిఫ్ట్ స్కీం  @ కి.మీ. 61.225  కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్ 05.07.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25  క్రింద 12 నెలల (05.07.2019 నుండి 04.07.2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

05/07/2019 31/12/2027 చూడు (3 MB)