ముగించు

సూచిక నెం. సి/225/2018, తేది:28.05.2019 – మంగపట్నం, చింతకుంట మరియు ఓబులాపురం గ్రామములు, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 తుది ఆర్ & ఆర్ ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/225/2018, తేది:28.05.2019 – మంగపట్నం, చింతకుంట మరియు ఓబులాపురం గ్రామములు, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 తుది ఆర్ & ఆర్ ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/225/2018, తేది:28.05.2019 – మంగపట్నం, చింతకుంట మరియు ఓబులాపురం గ్రామములు, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 తుది ఆర్ & ఆర్ ప్రకటన

భూసేకరణ – మంగపట్నం, చింతకుంట మరియు ఓబులాపురం గ్రామములు, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 తుది ఆర్ & ఆర్ ప్రకటన జారీ చేయబడినది.

28/05/2019 31/10/2027 చూడు (412 KB)