ముగించు

సూచిక నెం. సి/87/2016, తేది: 09.05.2019 – బొప్పేపల్లి గ్రామము, ఎల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/87/2016, తేది: 09.05.2019 – బొప్పేపల్లి గ్రామము, ఎల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/87/2016, తేది: 09.05.2019 – బొప్పేపల్లి గ్రామము, ఎల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – బొప్పేపల్లి గ్రామము, ఎల్లనూరు  మండలంలోని భూములు బొప్పేపల్లి రిజర్వాయర్ క్రింద మునక కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్ 11.05.19 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 6 నెలల (11.05.2019 నుండి 11.11.2019 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది

11/05/2019 31/10/2027 చూడు (228 KB)