ముగించు

సూచిక నెం. సి/74887/2017, తేది: 29.08.2019 – గొందిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/74887/2017, తేది: 29.08.2019 – గొందిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/74887/2017, తేది: 29.08.2019 – గొందిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-2, కడప – దిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలంలో సర్వే నెం. 229/2బి, 221/3బి .నవి. విస్తీర్ణం 55.24 ఎకరముల  భూమి ప్యాకేజి-II, ఫేస్-II క్రింద  జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రధాన కాలువ కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 31.08.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల (30.08.2019 నుండి 29.02.2020) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

30/08/2019 29/02/2020 చూడు (2 MB)