ముగించు

సూచిక నెం. సి/68843/2017, తేది: 18.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/68843/2017, తేది: 18.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/68843/2017, తేది: 18.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – చిలంకూరు  గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని భూములు జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రాజెక్ట్ క్రింద T.E.  మైనర్ కి.మీ. 0.000 నుండి 3.090 వరకు చిలంకూర్ బ్రాంచ్ కెనాల్ క్రింద, ప్యాకేజి-II, ఫేస్-I వామికొండసాగర్ రిజర్వాయర్  కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్ 28.05.09.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25  క్రింద 6 నెలల (29.05.2019 నుండి 28.11.2019 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

29/05/2019 31/10/2027 చూడు (283 KB)