ముగించు

సూచిక నెం. సి/232/2018, తేది: 29.08.2019 – ఉప్పలూరు గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/232/2018, తేది: 29.08.2019 – ఉప్పలూరు గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/232/2018, తేది: 29.08.2019 – ఉప్పలూరు గ్రామము, ముద్దనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-2, కడప – ఉప్పలూరు  గ్రామము, ముద్దనూరు మండలంలో సర్వే నెం. 963/1ఏ2, 187/1సి2  మొ.నవి. విస్తీర్ణం 2.61 ఎకరముల భూమి (1) వామికొండసాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద  ఉప్పలూరు మైనర్ కి.మీ. 0.000 నుండి 0.480 వరకు  (2) ఫీడర్ కెనాల్ కి.మీ. 0.000 నుండి 0.325 వరకు   ప్యాకేజి -II, ఫేస్-I వామికొండసాగర్ ఎడరిజర్వాయర్ కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 31.08.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 12 నెలల (౩౦.08.2019 నుండి 29.08.2020) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

30/08/2019 29/08/2020 చూడు (3 MB)