ముగించు

సూచిక నెం. సి/224/2018, తేది: 10.07.2019 – ఏటూరు గ్రామము, కొండాపురం మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/224/2018, తేది: 10.07.2019 – ఏటూరు గ్రామము, కొండాపురం మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/224/2018, తేది: 10.07.2019 – ఏటూరు గ్రామము, కొండాపురం మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3, ముద్దనూరు – ఏటూరు  గ్రామము, కొండాపురం మండలంలో  విస్తీర్ణం 230355.995 చ.మీ. కట్టడములు గండికోట రిజర్వాయరు  మునక క్రింద  భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 11.07.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 12 నెలల (11.07.2019 నుండి 11.07.2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

11/07/2019 31/12/2027 చూడు (2 MB)