ముగించు

సూచిక నెం. సి/182/2017, తేది: 29.06.2019 – కొండూరు గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/182/2017, తేది: 29.06.2019 – కొండూరు గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/182/2017, తేది: 29.06.2019 – కొండూరు గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-2, కడప – కొండూరు గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలంలో సర్వే నెం. 820, విస్తీర్ణం 1.05 ఎకరముల భూమి జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రాజెక్టు క్రింద  కి.మీ. 68.౩౦౦ నుండి 68.650 (0.350) ఫేస్-II, ప్యాకేజి-02/06   జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రధాన కాలువ కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 01.07.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల (01.07.2019 నుండి 31.12.2019 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

01/07/2019 31/12/2027 చూడు (3 MB)